Op een dag moeten de materialen toch eens teruggebracht worden naar de bibliotheek. Dat kan in Bib Pittem zowel tijdens als buiten de openingsuren. In Bib Egem kan dat enkel tijdens de openingsuren.

Tijdens de openingsuren

In Bib Pittem

Leg de materialen één per één op de rode bol van het innametoestel en kijk steeds of alle titels van de materialen die je indient op het scherm komen. Is dat niet het geval dan is het materiaal niet van je pas gehaald en staat het nog steeds op jouw pas uitgeleend. Lukt dit niet dan kom je met het materiaal naar de balie. De baliemedewerker zal kijken wat het probleem is en zorgen dat het materiaal van je pas gehaald wordt.
Je kan het materiaal op de rekjes naast het toestel plaatsen. Sommige materialen zijn gereserveerd - er zal je gevraagd worden dit materiaal af te geven aan de balie!

 

 

Buiten de openingsuren

In Bib Pittem

Ook buiten de openingsuren kan je je materialen terugbrengen. Aan de ingang van de bibliotheek vind je de inleverbus. In die bus mag je alle materialen deponeren. De volgende openingsdag nemen wij je materialen in. Dat wil dus zeggen dat materialen die je in die bus deponeert nog niet van je pas gehaald zijn.

In Bib Egem:

Helaas kunnen materialen hier niet buiten de openingsuren teruggebracht worden.